Säännöt | WildLife-arvonta

 

WildLife | Pingviinit –tapahtuma 2013

Luontomatka Galapagokselle -arvonnan viralliset säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
WildLife | Pingviinit –tapahtuman ja arvonnan järjestää Suomen Kuvausmatkat Oy ja DigiHessu Oy yhdessä Citycon Oyj:n kanssa.

2. Osallistumiskelpoisuus
Pääpalkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet tai vuoden 2013 kuluessa täyttävät luonnolliset henkilöt. Järjestäjätahojen henkilökunta perheenjäsenineen eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan eivät voi osallistua myöskään tapahtuman suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneet henkilöt perheenjäsenineen.

3. Arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua 14.5-21.9.2013 välisenä aikana kilpailun järjestäjien internetsivuilla ja tapahtumissa pidettyihin kilpailuihin osallistumalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua arvontaan?
Arvontaan voi osallistua järjestäjien ylläpitämillä internet- ja facebook-sivuilla. Kilpailuun voi osallistua kussakin erillisessä tapahtumassa erikseen, joka kasvattaa voittamisen todennäköisyyttä. Lisäksi kilpailuun osallistuvat kaikki arvonta-aikana täytetyt arvontalomakkeet. Osallistua voi vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

5. Henkilötietojen käsittely
Kaikki kilpailusovelluksen kautta tulleet henkilötiedot jäävät ainoastaan järjestäjien tietoon. Järjestäjät menettelevät Henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä.

6. Palkinnot
WildLife | Pingviinit -tapahtumassa arvotaan yksi pääpalkinto: Suomen Kuvausmatkat Oy:n Luontomatka Galapagossaarille.
Matka-ajankohta on 22.11.-4.12.2013. Pääpalkinnon arvo on noin 5 500 euroa.
Pääpalkinto on yhdelle hengelle jaetussa kahden hengen hytissä/huoneessa. Arvontahetkeen saakka matkalle tullaan pitämään vielä vapaana yhtä lisäpaikkaa, mikäli voittaja haluaa varata lisäpaikan seuralaiselle. Palkintomatkaan sovelletaan Suomen Kuvausmatkojen normaaleja valmismatkaehtoja Galapagossaarille. Palkintomatkaan sisältyy virallisen matkaohjelman mukaisesti matkaan sisältyvät palveluista.
Matkan ajankohtaa ei voi siirtää. Matkan voi kuitenkin esteen syntyessä luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palkinnon siirtämisestä kolmannelle osapuolelle tai siitä luopumisesta tulee ilmoittaa viikon kuluessa voittajan tavoittamisesta. Mikäli matkanjärjestäjälle tulee valmismatkaehtojen mukainen ylivoimainen este matkan toteuttamiselle, palkintomatka siirretään automaattisesti seuraavaan Suomen Kuvausmatkat Oy:n vastaavan tasoisella aluksella toteutettavaan matkaan vuonna 2014. Matka arvontaan kaikkien osallistuneiden kesken 23.09.2013. Palkintoja ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Henkilön tulee itse vastaanottaa palkinto tai luopua siitä.

7. Palkintojen toimittaminen
Kaikille voittajalle ilmoitetaan voitoista henkilökohtaisesti arvonnan jälkeen. Lisäksi voittajien nimet julkaistaan osoitteessa tapahtumanjärjestäjien internetsivuilla. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan ja muiden mahdollisten palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.
Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 6.10.2013 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjien kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kaikki palkinnon vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.

9. Facebookin vastuu
Facebook ei ole vastuussa kilpailun sisällöstä, sen toteutuksesta eikä itse luovutettavasta palkinnosta.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

11. Osallistumalla arvontaan hyväksyt nämä säännöt

 

backtotop